Nowe produkty i usługi 20-06-2021

Nowa prasa krawędziowa w naszym centrum serwisowym

W Centrum Serwisowym Nova Trading w maju br. została uruchomiona druga prasa krawędziowa.

Nowe urządzenie służy do gięcia mniejszych i cieńszych detali w porównaniu z działającą już prasą krawędziową. Możliwości techniczne nowej prasy:

 • Gięcie blach nierdzewnych o grubości od 0,4 do 3,0 mm*
 • Gięcie blach aluminiowych o grubości od 1,0 do 4,0 mm*
 • Gięcie blach na długości 2000 mm
 • Nacisk 80 ton
 • Sterowanie numeryczne 5 osi
 • Laserowy pomiar kąta gięcia
 • Kompensacja wyoblania stołu
 • Wysokiej jakości narzędzia przeznaczone do pracy ze stalą nierdzewną/aluminium


 *dostępny zakres giętych grubości zależy od gabarytów detali

Po uwzględnieniu możliwości technicznych obu działających obecnie pras krawędziowych, nasza firma jest w stanie giąć elementy z blach nierdzewnych oraz aluminiowych w następujacych zakresach:

 • Gięcie blach nierdzewnych o grubości od 0,4 do 8,0 mm*
 • Gięcie blach aluminiowych o grubości od 1,0 do 8,0 mm*
 • Gięcie blach na długości 3050 mm

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na elementy gięte z blach.

20.06.2021 r.