Wydarzenia, komunikaty 18-09-2023

Zmiana danych do faktur

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki NOVA TRADING SA.

 

Nowy adres siedziby firmy to:

ul. Droga Starotoruńska 5

87-100 Toruń

 

Pozostałe dane Spółki takie jak KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o uwzględnienie nowego adresu siedziby Spółki od dnia 15 września 2023 roku na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do NOVA TRADING SA.