Odpowiedzialność względem lokalnej społeczności

Praktyki w firmie - wspieranie idei przedsiębiorczości

Firma otwarta jest na współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie praktyk uczniowskich w ramach „Dni Przedsiębiorczości” oraz praktyk /staży studenckich. Patrz punkt „Praktyki i staże w Nova Trading” na podstronie ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW.

 

 

Sponsoring. Działalność charytatywna

Zgodnie z przyjętą polityką sponsoringową Nova Trading wspiera działania wyłącznie o charakterze kulturalnym lub sportowym, które odbywają się na rynku lokalnym (Toruń).

Nova Trading pomaga również lokalnym fundacjom, organizacjom itp. w realizacji konkretnych projektów poprzez przekazywanie darów pieniężnych i rzeczowych.