Ciekawe zastosowania

WODA I OCHRONA ŚRODOWISKA

STAL NIERDZEWNA A EKOLOGIA

Stal nierdzewna ma dopuszczenia do stosowania jej do produkcji urządzeń mających kontakt z żywnością i wodą, jest to materiał w pełni nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.

Stosując stal nierdzewną lub aluminium unikamy konieczności stosowania farb i innych zabezpieczeń antykorozyjnych, których użycie nie jest obojętne dla środowiska (emisja szkodliwych substancji do atmosfery podczas schnięcia).

https://www.nova-trading.com/storage/2021-12/fotolia-47919632-subscription-monthly-xl-16406969966XXqY.jpg

Stal nierdzewna znajduje zastosowanie w urządzeniach i instalacjach chroniących środowisko, np. w oczyszczalniach ścieków, w produkcji filtrów, katalizatorów itp.

Właściwości stali nierdzewnej i aluminium, dobór odpowiedniego gatunku materiału oraz poprawna konserwacja przekładają się na długi cykl życia produktów wykonanych z tych materiałów. Pozwala to nie tylko oszczędzić energię i surowce, ale również zmniejszyć do minimum ilość wytwarzanych odpadów w związku z ograniczeniem procesów produkcyjnych. Przykładem może być samochodowy tłumik, który w przypadku wykonania ze stali nierdzewnej może posłużyć przez cały okres eksploatacji pojazdu, podczas gdy ten sam przedmiot wytworzony z innych materiałów będzie w tym czasie kilkukrotnie wymieniany.

https://www.nova-trading.com/storage/2021-12/fotolia-259846742-subscription-monthly-xxl-1640697002KDKR6.jpg

Stal nierdzewna łatwo poddaje się recyclingowi (złom jest powtórnie topiony). Przetwarzanie złomu z wyżej wymienionych materiałów jest ekonomicznie opłacalne, sprawdzone technicznie i rzeczywiście realizowane. Każdy wyrób ze stali nierdzewnej zawiera średnio ok. 85% materiałów pochodzących z odzysku.

DYSTRYBUCJA WODY
Najmniej awaryjne i najbardziej oszczędne systemy dystrybucji wody to te, które wykorzystują instalacje ze stali nierdzewnej.
Stosowane stale: 1.4301/1.4307, 1.4401/1.4404, 1.4462, 1.4509, 1.4510, 1.4016, 1.4521, 1.4372.
Cechy wymagane od materiału: konkurencyjna cena przy zachowaniu wysokiej odporności korozyjnej, podatność na formowanie.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Do budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków są używane następujące gatunki stali nierdzewnych: 1.4301/1.4307, 1.4306, 1.4541, 1.4401/1.4404, 1.4571; przy specjalnych wymaganiach: 1.4435, 1.4462, 1.4439, 1.4547, 1.4529.
Odporność korozyjna na ścieki i produkty stosowane do ich oczyszczania jest podstawowym wymogiem, który muszą spełniać stale nierdzewne przeznaczone do kontaktu ze ściekami. Jako pierwsze należy uwzględnić substancje rozpuszczone w dopływających do instalacji ściekach, głównie chlorki, a następnie wszystkie dodatki do utleniania i flokulacji.